Философията на философите

Колкото по-велик е човекът, толкова по-истинна е философията – в смисъла на вътрешна правдивост на голямата художествена творба, която е независима от доказуемостта и дори от непротиворечивостта на отделните положения.

Освалд Шпенглер

Prophet

Posted in Uncategorized | Leave a comment